Vladimir Samukhin profile

Vladimir Samukhin photo. By Website #1 Photo by: Website
Vladimir Samukhin photo. By Website #1 Photo by: Website
Vladimir Samukhin photo. By Website #1 Photo by: Website
Vladimir Samukhin photo. By Website #1 Photo by: Website
Vladimir Samukhin photo. By Website #1 Photo by: Website
Vladimir Samukhin photo. By RussiaBasket #1 Photo by: RussiaBasket
PTSREBSTLBLKASTEFF
PTSREBASTSTLBLKEFF
11.48.80.60.61.116.6

Vladimir Samukhin career


Vladimir Samukhin averages


Vladimir Samukhin totals


Vladimir Samukhin advanced