Egor Yushkov profile

Egor Yushkov photo. By Website #1 Photo by: Website
Egor Yushkov photo. By Website #1 Photo by: Website
Egor Yushkov photo. By RussiaBasket #1 Photo by: RussiaBasket
PTSREBSTLBLKASTEFF
PTSREBASTSTLBLKEFF
0.02.00.00.00.02.0

Egor Yushkov career


Egor Yushkov averages


Egor Yushkov totals


Egor Yushkov advanced