Artsem Sekushenka profile

Artsem Sekushenka photo. By EYBL
Photo by: EYBL
PTSREBSTLBLKASTEFF
PTSREBASTSTLBLKEFF
8.86.01.00.90.49.8

Artsem Sekushenka career


Artsem Sekushenka averages


Artsem Sekushenka totals


Artsem Sekushenka advanced