SOPRONI SPORTISKOLA

 • Players: 27

27 players

 • No photo
  Gergo Varga - 5'1" - 1.55m - 2009
  EYBL U20 2023-2024
  ATHLETE+ VESZPREM
 • No photo
  Barnabas Kerling - 5'0" - 1.53m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Akos Szabadvari - 4'9" - 1.45m - 2009
  HUNGARY U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  David Wilfing - 5'2" - 1.58m - 2009
  HUNGARY U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Felix Kozma - 5'8" - 1.73m - 2009
  HUNGARY U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Balint Rigo - 5'2" - 1.57m - 2009
  HUNGARY U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Vilmos Zsolt Nemeth - 5'1" - 1.54m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Botond Horvath - 5'2" - 1.57m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Csongor Nemeth - Hajnal - 5'5" - 1.66m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Oliver Janzso - 5'1" - 1.54m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Mate Moser Small Forward - 4'11" - 1.50m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Zeteny Nagy Point Guard - 5'0" - 1.52m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Mark Vida Shooting Guard - 5'6" - 1.67m - 2009
  EYBL U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Laszlo Hobot Point Guard - 4'9" - 1.45m - 2009
  HUNGARY U14 2022-2023
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Adam Gergacz Shooting Guard & Small Forward - 5'3" - 1.59m - 2010
  HUNGARY U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Gergo Abraham - 0'0" - m - 2010
  HUNGARY U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Milan Makk Point Guard & Shooting Guard - 5'4" - 1.62m - 2010
  HUNGARY U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Laszlo Stefanics - 0'0" - m - 2010
  HUNGARY U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Daniel Kiss Guard - 5'6" - 1.67m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Pal Hugo Kotlik - 5'5" - 1.65m - 2011
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Oliver Lang - 5'1" - 1.56m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Csanad Meszner - 0'0" - m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Bencer Gabor Horvath - 5'7" - 1.69m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Matthias Hiegl - 5'5" - 1.65m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Kornel Bacskai - 0'0" - m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  Vilmos Daniel Kubinszky - 5'4" - 1.62m - 2010
  EYBL U14 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA
 • No photo
  David Csendes Center - 5'7" - 1.70m - 2009
  HUNGARY U16 2023-2024
  SOPRONI SPORTISKOLA