REINAR HALLIKU

 • Players: 10

10 players

 • No photo
  Wilem Allik - 0'0" - m - 2007
  ESTONIA U18 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Erik-Ernst Edovald - 0'0" - m - 2007
  ESTONIA U18 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Arys Irval - 0'0" - m - 2007
  EYBL U20 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Andries Kivimagi - 5'9" - 1.76m - 2007
  ESTONIA SAKU I LIIGA (2nd Div.) 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Joonas Puur - 0'0" - m - 2007
  ESTONIA U16 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Jordan Puur - 0'0" - m - 2007
  ESTONIA U16 2022-2023
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Karel Parnpuu - 5'10" - 1.77m - 2007
  BALTIC SEA BASKETBALL CUP U16 2022-2023
  ESTONIA
 • No photo
  Karl Aasamets - 0'0" - m - 2006
  ESTONIA U16 2021-2022
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Mathias Mander - 0'0" - m - 2006
  ESTONIA U18 2021-2022
  REINAR HALLIKU
 • No photo
  Markus Valdre - 0'0" - m - 2006
  ESTONIA U16 2021-2022
  REINAR HALLIKU