TS JAHN MUNCHEN

 • Players: 12

12 players

 • Photo by: NBBL
  Ben Sternthal Shooting Guard - 6'5" - 1.95m - 2002
  GERMANY NBBL 2019-2020
  TS JAHN MUNCHEN
 • No photo
  Maxi Rothe - 0'0" - 0.00m - 2002
  EYBL U16 2017-2018
  TS JAHN MUNCHEN
 • No photo
  Philip Niklas Point Guard - 6'2" - 1.89m - 2002
  GERMANY NBBL 2018-2019
  TS JAHN MUNCHEN
 • No photo
  Franz Ebl - 0'0" - 0.00m - 2002
  EYBL U15 2016-2017
  TS JAHN MUNCHEN
 • Photo by: NBBL
  Marcus Varner Small Forward - 6'6" - 1.98m - 2002
  GERMANY NBBL 2019-2020
  TS JAHN MUNCHEN
 • Photo by: NBBL
  Federico Semino Shooting Guard - 6'1" - 1.86m - 2002
  GERMANY NBBL 2019-2020
  TS JAHN MUNCHEN
 • Photo by: NBBL
  Max Purschel Shooting Guard - 6'3" - 1.90m - 2003
  GERMANY NBBL 2021-2022
  TS JAHN MUNCHEN
 • No photo
  Louis Plantenberg - 0'0" - m - 2002
  EYBL U15 2016-2017
  TS JAHN MUNCHEN
 • No photo
  Timo Bucherl - 0'0" - m - 2002
  EYBL U15 2016-2017
  TS JAHN MUNCHEN
 • Photo by: JBBL
  Julius Focht Small Forward - 6'2" - 1.88m - 2004
  GERMANY JBBL 2018-2019
  TS JAHN MUNCHEN
 • Photo by: NBBL
  Kilian Festa - 0'0" - m - 2003
  GERMANY JBBL 2018-2019
  IBAM
 • No photo
  Jan Engelhard - 0'0" - m - 2002
  EYBL U14 2015-2016
  TS JAHN MUNCHEN