KK KRKA NOVO MESTO

 • Players: 11

11 players

 • Photo by: KzsSi
  Lovro Fila - 0'0" - m - 2006
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Zak Hostnik Point Guard - 6'3" - 1.91m - 2005
  SLOVENIA SKL 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Val Hribar Shooting Guard - 6'3" - 1.90m - 2007
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Jazon Kroselj Guard - 0'0" - m - 2008
  SLOVENIA U16 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Maj Macele - 0'0" - 0.00m - 2005
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Bine Plut Center & Forward - 6'8" - 2.02m - 2006
  SLOVENIA SKL 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Filip Razdevsek - 6'2" - 1.87m - 2005
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Maks Smodis - 0'0" - m - 2007
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Zak Smrekar Forward - 6'7" - 2.00m - 2006
  ABA LEAGUE 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Mark Stokar - 0'0" - m - 2007
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO
 • Photo by: KzsSi
  Blaz Tratar Center - 6'8" - 2.03m - 2005
  ABA JUNIOR U19 2023-2024
  KK KRKA NOVO MESTO